10:46:54 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تاریخچه و معرفی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای یکی از گروههای آموزشی دانشکده بهداشت می باشد که فعالیت های خود را با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی بهداشت حرفه ای در سال 1380 آغاز نمود. در مسیر توسعه گروه، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای در سال 1385 انجام پذیرفت. درسال 1386 همزمان با دانشگاه های مادر کشور اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای نموده است. گروه بهداشت حرفه ای در سال 1389 در راستای سیاست های توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ارگونومی نمود. در سال 1397 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای آغاز گردید.

تنظیمات قالب