12:00:28 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف کمیته ترفیع پایه دانشکده
1 اعضای کمیته ترفیع پایه دانشکده
2 فرایند ترفیع پایه
3 فرمهای ترفیع پایه
4 آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها
5 دستورالعمل ترفیع سالانه و تعیین رکورد علمی
تنظیمات قالب