09:59:11 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
1 اساتید عضو شورای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
2 دانشجویان عضو شورای کمیته
3 تقویم کاری
4 آیین نامه ها، فرمها و فرایندها
5 لیست پروپوزالها
6 لیست مقالات
تنظیمات قالب