07:15:35 - 24 خرداد 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

کارکنان اداره آموزش دانشکده بهداشت

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 مهری طیبی مسئول اداره آموزش

2 پریناز جهانگیری کارشناس آموزش

3  الناز مشهورزاد کارشناس آموزش

4 ناصر حیدری کارشناس آموزش

تنظیمات قالب