10:27:34 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف رشته های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
1 ارگونومی
2 اقتصاد بهداشت
3 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
4 بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
5 آموزش بهداشت
6 مهندسی بهداشت حرفه ای
7 مهندسی بهداشت محیط
تنظیمات قالب