10:58:32 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف رشته های تحصیلی دوره کارشناسی 
1 بهداشت عمومی
2 بهداشت مدارس
3 مهندسی بهداشت حرفه ای
4 مهندسی بهداشت محیط
تنظیمات قالب