11:22:32 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی :     دکتر محمد حاج آقازاده
رشته تحصیلی :            دکترای بهداشت حرفه ای
مرتبه علمی :            استاد
پست الکترونیکی:      hajaghazadeh.m@umsu.ac.ir
شماره تماس :              32752296 -044
برنامه ملاقات :         روزهای شنبه تاچهارشنبه از ساعت 12 الی14
 


رزومه سامانه علم سنجی شرح وظایف

تنظیمات قالب