11:31:12 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی :     دکتر حمیدرضا خلخالی
رشته تحصیلی :            دکترای تخصصی آمار زیستی
مرتبه علمی :            استاد
پست الکترونیکی:      khalkhali@umsu.ac.ir
شماره تماس :              32752398 -044

رزومه سامانه علم سنجی شرح وظایف
تنظیمات قالب