11:22:03 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی :     دکتر ناهید نویدجوی
رشته تحصیلی :            دکترای بهداشت محیط
مرتبه علمی :            استادیار
پست الکترونیکی:      n.navidjouy@gmail.com   n.navidjouy@umsu.ac.ir
شماره تماس :              32752292 -044
شماره تماس دانشکده :      32752292 -044   داخلی (222)
 


رزومه سامانه علم سنجی شرح وظایف

تنظیمات قالب