12:02:26 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی :     دکتر جمیله امیرزاده ایرانق
رشته تحصیلی :            دکترای تخصصی سالمند شناسی
مرتبه علمی :            دانشیار
پست الکترونیکی:       Jamileh.Amirzadeh@gmail.com 

                                  Amirzadeh.j.umsu.ac.ir   

شماره تماس مستقیم :       32752304 -044  

شماره تماس دانشکده :       32752301 -044  داخلی ( 256 )

برنامه ملاقات :         روزهای شنبه تاچهارشنبه از ساعت 12 الی14
 


رزومه سامانه علم سنجی شرح وظایف

تنظیمات قالب