10:22:20 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف شورای آموزشی دانشکده
1 وظایف شورای آموزشی
2 اعضای شورای آموزشی
تنظیمات قالب