دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نعیمه مشایخی نژاد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نعیمه مشایخی نژاد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نعیمه مشایخی نژاد در رشته اقتصاد بهداشت، تحت عنوان " بررسی میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت و عوامل موثر بر آن در دوران کووید-19 در شهر ارومیه در سال 1401" به راهنمایی جناب آقای دکتر فرامرزی روز سه شنبه مورخ 1402/08/30 ، ساعت 12:30 در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد.

    تنظیمات قالب