04:57:44 - 01 مرداد 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف ترجمان دانش
1 راهنمای تدوین خبر نامه ( ترجمان دانش فروردین 1401)
2 راهنمای درج لینک مقاله
3 راهنمای کم کردن سایز عکس
4 فرم خام تکمیل و ثبت خبرنامه مربوط به طرح های تحقیقاتی و پایان نامه خاتمه یافته
تنظیمات قالب