12:00:53 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

برنامه امتحانی دانشکده بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

 

مقطع تحصیلی
ردیف رشته تحصیلی کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد
1 آموزش بهداشت --- --- PDF
2 اقتصاد بهداشت --- --- PDF
3 بهداشت عمومی PDF --- ---
4 بهداشت مدارس PDF --- ---
5 مدیریت خدمات بهداشتی --- --- PDF
6 ارگونومی --- --- PDF
7 بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها --- --- PDF
8 مهندسی بهداشت حرفه ای PDF --- PDF
9 مهندسی بهداشت محیط PDF --- PDF
تنظیمات قالب