دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
آشنایی با سامانه آرمان ( ویژه دانشجویان )

آشنایی با سامانه آرمان ( ویژه دانشجویان )

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند امکان استفاده رایگان از تدریس اساتید کشور در رشته های علوم پزشکی در سامانه آرمان به آدرس اینترنتی https://arman.smums.ac.ir/ فراهم شده است.

فراخوان شرکت در انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت ارومیه

فراخوان شرکت در انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت ارومیه

با توجه به برنامه ریزی انجام شده جهت برگزاری انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت در سال جاری، از دانشجویان عزیز و علاقمند به مشارکت در فعالیت های تحقیقاتی دعوت بعمل می آید تا برای کاندید شدن و عضویت در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، اعلام آمادگی نمایند.

    تنظیمات قالب