11:24:15 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
بازدید از مجتمع صنایع غذایی گلنوش باختر آذربایجان غربی

بازدید از مجتمع صنایع غذایی گلنوش باختر آذربایجان غربی

روز دوشنبه مورخ 1403/04/18 جمعی از اساتید دانشکده بهداشت ارومیه طی هماهنگی انجام شده بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی از مجتمع صنایع غذایی گلنوش باختر بازدید کردند.

آشنایی با سامانه آرمان ( ویژه دانشجویان )

آشنایی با سامانه آرمان ( ویژه دانشجویان )

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند امکان استفاده رایگان از تدریس اساتید کشور در رشته های علوم پزشکی در سامانه آرمان به آدرس اینترنتی https://arman.smums.ac.ir/ فراهم شده است.

تنظیمات قالب