07:14:53 - 24 خرداد 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف دستورالعملهای استفاده از تجهیزات آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده 
1 معرفی آزمایشگاه
2 دستورالعمل ایمنی کار با دستگاهها
3 دستورالعمل استفاده از دستگاهها
4 دستورالعمل کار در آزمایشگاه
تنظیمات قالب