English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠١ آبان ١٣٩٨
ردیف فرایند اجرای آزمونها
1 برنامه ریزی و اجرای آزمونها
2 کمیته نظارت بر آزمونها