English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠

ردیف مطالب کاربردی در مورد کرونا 2019
1 توصیه های بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا 2019
2 دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلاءبه ویروس کرونا 2019
3 روشهای تهیه محلول گندزدایی محیط و سطوح و ضدعفونی کننده دست
4 انواع ماسک و کاربرد آن
5 راهنمای کاربرد منطقی وسایل حفاظت فردی در برابر ویروس کرونا 2019
6 مراقبت خانگی بیماران مشکوک به ویروس کرونا 2019 با علائم خفیف
7 نکات آموزشی محافظت از دیگران در صورت داشتن علائم تب و سرفه
8 آب،فاضلاب، بهداشت و مدیریت مواد زاید برای ویروس کرونا 2019
9 مجموعه راهنماهای کنترل محیطی برای مقابله با ویروس کرونا 2019