English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠

 

 

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده بهداشت

 

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا چاوشین

رشته تحصیلی : حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: alichavshin@gmail.com

 

 

  رزومه   شرح وظایف