English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٨ دی ١٤٠٠

آزمایشگاه پسماند گروه مهندسی بهداشت محیط

آزمایشگاه پسماند گروه مهندسی بهداشت محیط  از سال 1388 فعالیت های خود را  آغاز نموده است هم اکنون با استفاده از امکانات موجود و پیگیری­های مستمر گروه مهندسی بهداشت محیط قابلیت پوشش سرفصل واحد عملی درس مواد زاید جامد را دارد.

کارشناس آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس آناهیتا دهقانی

Anahita_d66@yahoo.com

 

توانمندی های آزمایشگاه

 -         آنالیز فیزیکی (درصد اجزای تشکیل دهنده، درصد رطوبت، ظرفیت نگهداشت رطوبت)

-         آنالیز شیمیایی (اندازه گیری pH، EC، مواد آلی، درصد خاکستر، درصد کربن)

-         آنالیز میکروبی (Total Coliform، Fecal Coliform)

امکانات دستگاهی موجود در آزمایشگاه پسماند

-         کوره الکتریکی

-         انکوباتور

-         دستگاه بن ماری

-         pH متر

-         EC متر

-         ترازو

-         باسکول