English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢

آزمایشگاه آلودگی هوا، گروه مهندسی بهداشت محیط

 

آزمایشگاه آلودگی هوا گروه مهندسی بهداشت محیط  از سال 1388 فعالیت های خود را  در آزمایشگاه تخصصی گروه مهندسی بهداشت حرفه­ای آغاز نموده است هم اکنون با استفاده از امکانات موجود و پیگیری­های مستمر گروه مهندسی بهداشت محیط قابلیت پوشش سرفصل واحد عملی درس آلودگی هوا را دارد.

کارشناس آزمایشگاه

مهندس آناهیتا دهقانی

Anahita_d66@yahoo.com

 

توانمندی های آزمایشگاه

-          قابلیت اندازه گیری گاز So2 توسط دستگاه پرتابل SGA94

-         قابلیت اندازه گیری گاز CO توسط دستگاه پرتابل SGA91

-         قابلیت اندازه گیری انواع آلاینده های گازی توسط پمپ پیستونی و دتکتور تیوب

-         نمونه برداری از ذرات و تعیین غلظت آنها

-         قابلیت کالیبراسیون پمپ نمونه برداری توسط فلومتر حباب صابون و کالیبراتور الکترونیکی

-         قابلیت کالیبراسیون گازمتر تر توسط بطری ماریوتی و کالیبراسیون پمپ نمونه برداری توسط گازمتر تر

امکانات دستگاهی

-         دستگاه اندازه گیری گاز So2 (Kane-may, SGA94)

-         دستگاه اندازه گیری گاز  CO(Kane-may, SGA91)

-         پمپ نمونه برداری فردی

-         پمپ پیستونی و دتکتور تیوب

-         فلومتر حباب صابون

-         کالیبراتور الکترونیکی

-         گاز متر تر

-         بطری ماریوتی