English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

رسالت آزمایشگاه رسانه

گروه بهداشت عمومی با هدف ارتقاء کمی و کیفی سطح آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و همچنین در راستای توسعه آموزش مجازی اقدام به تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه رسانه (Media Lab) نمود. راه اندازی این واحد موجب خواهد شد که دانشجویان دوره کارشناسی بهداشت عمومی و کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در طی دوره تحصیلی خود در طراحی و تولید انواع رسانه های آموزشی از جمله پمفلت، پوستر، فیلم آموزشی و ... كه به نوعي در سر فصل دروس آن ها نهفته است توانمند شوند.