English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢

 

تاریخچه و معرفی گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها  

 

در سال 1389 گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین به عنوان اولین رشته کارشناسی ارشد در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بصورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران ذیل گروه بهداشت عمومی راه اندازی شد. پذیرش و تربیت دانشجو در رشته-مقطع مذکور در این دانشگاه، از سال 1395 و حسب تصمیم جلسه 258 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی بصورت مستقل انجام می گردد. حسب ابلاغ شورای گسترش وزارت متبوع ( نامه شماره 1029 مورخ 13/6/96) و موافقت مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین در این دانشگاه بطور رسمی تاسیس گردید.