English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢

این آزمایشگاه با سابقة 18 ساله توسط استاد پیشکسوت گروه حشره شناسی پزشکی، جناب آقای دکتر فرخ دبیری، راه اندازی شده است. در این فضای آموزشی و تحقیقاتی حدوداً 30 هزار نمونه از گروه های مختلف بندپایان (حشرات، عنکبوتیان، سخت پوستان و ...) وجود دارد. این نمونه ها به اقتضای نیاز به نگهدارنده های خاص، در شرایط مناسب نگهداری می شوند. از نمونه های موجود در این آزمایشگاه، به منظور آموزش در واحدهای شناسایی بندپایان، حشره شناسی پزشکی و نیز واحدهای اختصاصی استفاده می شوند. همچنین برخی دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی در راستای پایان نامه های تحقیقاتی شان، از این نمونه ها بهره می برند. در این آزمایشگاه، ابزار و تجهیزات پایه برای شناسایی و نیز مونته نمونه ها ( همچون میکروسکوپ، بینوکولر معمولی و نیز دوربین دار) وجود دارد. پروژه های تحقیقاتی در ارتباط با کنترل بیولوژیک و ارزیابی کارآیی این روشها نیز در این آزمایشگاه انجام می شود.

تا کنون بازدیدهای متعددی از سوی مسئولین دانشگاهی، اردوهای دانش آموزی و دانشجویی ازاین فضای آموزشی منحصر به فرد انجام شده است.

 

کارشناس آزمایشگاه: دکتر عبداله نقیان