English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢

 

آزمایشگاه عوامل فیزیکی نیز جزو آزمایشگاه های مجهز گروه بهداشت حرفه ای است که در آن واحد های عملی دروس تنش های حرارتی، صدا و ارتعاش در محیط کار، بهداشت پرتو و روشنایی در محیط کار  تدریس می شوند. تجهیزات عمده این آزمایشگاه شامل دستگاه WBGT  متر، دماسنج گوی سان، دماسنج کاتا، آنمومتر های حرارتی و پره ای، صداسنج های ساده و آنالیزور دار، دزیمتر صدا، ارتعاش سنج دستگاهی، دستگاه های سنجش پرتو فرابنفش و میدان مغناطیسی می باشند.