English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨

 

اهداف:

-          توانمند سازی دانشجویان در حیطه های پژوهشی

-          حمایت از ایده های پژوهشی دانشجویان

-          ثبت و انجام طرحهای تحقیقاتی توسط دانشجویان

 

            راهنمایی برای دریافت خدمات: از کلیه دانشجویان علاقمند جهت برخورداری از خدمات این کمیته درخواست میگردد جهت هرگونه راهنمایی به طبقه سوم ، جناب آقای دکتر قهرمانی (مسئول کمیته)، مراجعه نمایند.

 

 

اساتید عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

 

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

سمت

 

 

دکتر حسن خرسندی

بهداشت محیط

رئیس دانشکده

دکتر علیرضا چاوشین

حشره شناسی پزشکی

معاون آموزشی-پژوهشی دانشکده

دکتر ابوالفضل قهرمانی

بهداشت حرفه ای

مسئول کمیته

دکتر حسن یوسف زاده

اقتصاد بهداشت

عضو کمیته

دکتر محمد حاج آقا زاده

بهداشت حرفه ای

عضو کمیته

مهندس مظفر واحدی

حشره شناسی پزشکی

عضو کمیته

 

 

 

 

دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

 

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

تحصیلات

آدرس الکترونیکی

مهری قلیزاده قرالر

بهداشت محیط

دانشجوی کارشناسی ارشد

gholizadehmehri@gmail.com

خانم نعمیه سالاری

بهداشت عمومی

دانشجوی کارشناسی

naeimeh.salari@gmail.com

خانم الناز ملازاده

ارگونومی

دانشجوی کارشناسی ارشد

elnaz.mollazade.90@gmail.com

خانم زهرا اسدی

حشره شناسی پزشکی

دانشجوی کارشناسی ارشد

z1372.90@gmail.com

 

طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ی بهداشت

 

ردیف

عنوان طرح

مجری طرح

تاریخ تصویب

وضعیت طرح

1

ارزیابی ریسک حرارتی در نانوایی های شهرمیاندوآب با استفاده از الگوی انیستتوی بهداشت حرفه ای استرالیا

مهندس عزیزی

19/3/95

در حال اجرا

2

مطالعه کیفیت خواب، خواب آلودگی وشدت بی خوابی دردانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال1395

دکتر حاج آقازاده

19/3/95

در حال اجرا