English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠

آزمایشگاه آنالیز پسماند با هدف آموزش دروس عملی مواد زاید جامد و انجام تحقیقات در جهت ارتقای دانش دراین عرصه با همکاری اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط در سال 1388راه‌اندازی شد. انجام آزمایشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پسماند از جمله درصد اجزای تشکیل دهنده، درصد رطوبت، ظرفیت نگهداشت رطوبت،pH،EC، مواد آلی، درصد خاکستر، درصد کربن، کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعیاز مهم‌ترین قابلیت های این آزمایشگاه می‌باشند.