English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠

آزمایشگاه شیمیِ آب و فاضلاب با هدف آموزش دروس عملی شیمی آب و فاضلاب و انجام تحقیقات در جهت ارتقای دانش دراین عرصه، با همکاری اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط در سال 1376راه اندازی شد. به پشتوانة امکانات موجود در این آزمایشگاه،علاوه بر اجرای بیش از 30 دوره کلاسهای عملی، بخش مهمی از انتشارات علمی اساتید و همکاران گروه، نتیجة پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در این آزمایشگاه می باشد. پارامترهای شیمیایی و فیزیکو شیمیایی نمونه های آب و فاضلاب از جمله سختی، قلیائیت، اسیدیته، کلراید، نیتریت و نیترات، ازت آمونیاکی، سولفات، فسفات، آهن، فلوراید، روغن و گریس، دترجنت­ها، جامدات محلول و معلق، BOD،  COD، TSS، pH، کدورت، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول در نمونه های آب و فاضلاب از مهمترین آزمایشهای قابل انجام در این آزمایشگاه میباشند. علاوه بر اینها، با راه اندازی آزمایشگاه آنالیز دستگاهی در آینده نزدیک، امکان تشخیص و سنجش آلاینده های شیمیایی از جمله باقیمانده سموم، ترکیبات جانبی گندزدایی و ... در نمونه های مختلف محیطی  نیز فراهم خواهد شد.