English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠

همزمان با راه اندازی کارشناسی ارشد ارگونومی در سال 1389، آزمایشگاه ارگونومی در دانشکده بهداشت تاسیس گردید. این آزمایشگاه بمنظور انجام پایان نامه های دانشجویی و آموزش واحد های عملی مورد استفاده قرار می گیرد. در آزمایشگاه ارگونومی تجهیزاتی مانند دوچرخه ارگومتر، دستگاهالکترومیوگرافی، الکتروگونیومتری، دینامومتر،تجهیزات مختلف آنتروپومتری و مجموعه تست های مهارت شغلی، ایستگاه های کار قالیبافی و رانندگی وجود دارد.