English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠

 

 

مدیر گروه رشته حشره شناسی پزشکی

 

نام و نام خانوادگی : دکتر صابر قلی زاده

رشته تحصیلی : حشره شناسی پزشکی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:saber@umsu.ac.ir

 

 

رزومه