English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠
ردیف طرح درس
1 تصفیه فاضلاب شهری
2 جمع آوری و دفع مواد زائد شهری و صنعتی
3 مدیریت کیفیت آب
4 مدیریت فاضلابهای صنعتی
5 مدیریت مواد زائد جامد