English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠

 

 

 

مدیر گروه رشته بهداشت عمومی

 

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا دیدارلو 

رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: didarloo_a@yahoo.com

 

 

رزومه