English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠

ردیف

آئین نامه های مقطع کارشناسی

1

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی

2

آئین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان در مقاطع بالاتر

3

آئین نامه سازمان نظام وظیفه

4

آئین نامه دانشجوی نمونه

ردیف

آئین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

1

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

2

آئین نامه انتخاب بیش از یک استاد راهنما در پایان نامه