English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس دانشکده بهداشت

 

نام و نام خانوادگی : دکتر حسن خرسندی

رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: hassankhorsandi@yahoo.com

 

 

 رزومه   شرح وظایف