English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧

ردیف

آئین نامه های مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

1

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی

2

آئین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان در مقاطع بالاتر

3

آئین نامه سازمان نظام وظیفه