English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٣ آذر ١٤٠٢

 

 

مدیر گروه رشته علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

 

نام و نام خانوادگی : دکترحسن یوسف زاده 

رشته تحصیلی :  اقتصاد سلامت

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: hyusefzade2010@gmail.com

شماره تماس مستقیم :-

شماره تماس دانشکده: 32752301 -044 داخلی (276)


رزومه     شرح وظایف