English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

(CV)

مرتبه علمی

(علم سنجی )

رشته تحصیلی پست الکترونیکی

عکس

 
1 دکتر فرخ دبیری استادیار حشره شناسی پزشکی F_dabiri32@yahoo.com  

 
2 دکتر علیرضا چاوشین دانشیار حشره شناسی پزشکی alichavshin@gmail.com  

 
3 دکتر صابر قلی زاده استاد حشره شناسی پزشکی saber@umsu.ac.ir  

 
3 دکتر مهدی بدخشان
استادیار حشره شناسی پزشکی Mehdi.badakhshan@gmail.com