English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢

با توجه به گسترش بیولوژی مولکولی در شاخه های مختلف علوم زیستی و بهره گیری از این علم در حیطه های مختلف حشره شناسی پزشکی، آزمایشگاهی تحت عنوان آزمایشگاه بیولوژی مولکولی حشرات  در حال احداث می باشد. فضای فیزیکی این آزمایشگاه تامین شده و امکاناتی همچون هود بیولوژیک، قفسه های نگهداری مواد، بیش از 50 ماده شیمایی مورد نیاز در مطالعات مولکولی، کامپیوتر و وسایل سرمایشی نیز در این فضا مستقر شده اند. در حال حاضر بخشی از فعالیتهای مربوط به پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد در این آزمایشگاه انجام می گیرد مطالعه در زمینه های سیستماتیک مولکولی ناقلین بیماریها، بررسی مولکولی مکانیسمهای مقاومت به حشره کشها، اپیدمیولوژی مولکولی بیماریهای منتقله توسط بندپایان و... از جمله پروژه های در دست انجام در این آزمایشگاه می باشد.