English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢
ردیف ترجمان دانش
1 راهنمای تدوین خبر نامه- (ترجمان دانش فروردین 1401)
2 راهنمای درج لینک مقاله
3 راهنمای کم کردن سایز عکس
4 فرم خام تکمیل و ثبت خبر نامه مربوط به طرح های تحقیقاتی و پایان نامه خاتمه یافته