English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢

 

گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط - دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  کارگاه نقشه کشی و نقشه برداری

کارشناس: مهندس مریم تیموری

mteimouri25@yahoo.com

تلفن: 7-32752306-044داخلی 259

به منظور آموزش دانشجویان رشته بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در رابطه با نقشه کشی و نقشه خوانی، کارگاه نقشه کشی و نقشه برداری در دانشکده بهداشت تشکیل گردید. دانشجویان این رشته ها آموزش­های لازم را در ارتباط با آموزش رسم فنی و اندازه گذاری نقشه، پرسپکتیو و رسم تصویر، تهیه پلان، برش و نمای رسم های ساختمانی و تهیه نقشه های فنی بدون استفاده از وسایل نقشه کشی در مقیاس متفاوت را فرا می­گیرند. دانشجویان حین تهیه نقشه با هنر نقشه کشی و سمت و دقت نقشه های متفاوت آشنا می­گردند.

توانمندي­هاي کارگاه نقشه برداری و نقشه کشی:

  • قابليت اجراي پروژه­هاي مساحي در مقياس كوچك
  • قابليت انجام پروژه­هاي ترازيابي در مقياس كوچك
  • محاسبه متره در پروژه­هاي مربوط به خطوط انتقال و توزيع آب
  • تهيه نقشه در مقياس كوچك
  • ترسيم نقشه ها با استفاده از نرم افزار كد

 وسايل و تجهيزات كارگاه نقشه برداری و نقشه کشی:

  •  3عدد دوربين تئودوليت
  • 5 عدد دوربين نیوو
  • كليه وسايل نقشه برداري شاخص - متر نقشه برداري