English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٩ مرداد ١٤٠١


برگزاری جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم کژال یاسمنی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم کژال یاسمنی در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، تحت عنوان " طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتار های پیشگیری کننده از کووید-19 در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر ارومیه " به راهنمایی آقای دکتر دیدارلو ، روز سه شنبه مورخ 1401/05/25، ساعت 11 در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد.
 ٠٧:٥٠ - يکشنبه ٢٣ مرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی شیردل
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی شیردل در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ، تحت عنوان " بررسی ایمنی فرآیند جمع آوری، حمل و نقل و دفع پسماندهای بیمارستانی در مراکز آموزشی – درمانی منتخب شهرستان ارومیه – یک مطالعه ترکیبی" به راهنمایی آقای دکتر قهرمانی، روز دوشنبه مورخ 10/05/1401، ساعت 10 در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد.
 ١١:٤٨ - شنبه ٨ مرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا موتاب صحیح آذر
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا موتاب صحیح آذر در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ، تحت عنوان " ارزیابی احتمالی ریسک مواجهه با سیلیس کریستالی با روش مونت کارلو در کارگران صنعت ریخته گری در شهر ارومیه در سال 1400" به راهنمایی آقای دکتر حاج آقازاده، روز چهارشنبه مورخ 12/05/1401، ساعت 10 در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد.
 ١١:٤٤ - شنبه ٨ مرداد ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیشتمان موسی خانقاه
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیشتمان موسی خانقاه در رشته اقتصاد بهداشت، تحت عنوان "مطالعه ارتباط میان سطح تعدیل شده تحصیلات مادران با سطح سلامت کودکان در شهر ارومیه با استفاده از مدل سازی اقتصاد سنجی در سال 1400 "به راهنمایی آقای دکتر علی نیا ، روز سه شنبه مورخ 05/04/1401، ساعت 10 در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد
 ١٣:٠٩ - چهارشنبه ٢٩ تير ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پریسا خلیل زاده
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پریسا خلیل زاده در رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، تحت عنوان "بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر سبک زندگی مرتبط با سندروم پیش از قاعدگی و کاهش و علایم ناشی از آن در بین دختران دوره متوسطه اول شهر ارومیه "به راهنمایی خانم دکتر ماهری ، روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08، ساعت 11 در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد.
 ١٣:٠٨ - شنبه ٤ تير ١٤٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>