English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٩ مرداد ١٤٠١

رسالت(Mission) :

با توجه به مشکلات بهداشتی و بیماریهای ناشی از بندپایان و گسترش آنها و تغییر چهره آنها در طی زمان، شناخت این مشکلات و بیماریها و روشهای موثر پیشگیری و کنترل آنها از اولویت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به تنوع شرایط اقلیمی در شمال غرب کشور، هم مرزی با چندین کشور و سابقه وجود مشکلات و بیماریهای مربوط به بندپایان (مالاریا، تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو، طاعون، آربوویروسها و ....)، لزوم توجه به این بیماریها و تدوین روشهای پیشگیری و کنترل آنها چند برابر شده است. بر این اساس تربیت نیروی انسانی متبحر در مقطع کارشناسی ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین جهت خدمت در مشاغل آموزشی، پژوهشی و اجرایی و ارتقای سطح بهداشت عمومی کشور، مورد توجه نظام آموزش علوم بهداشتی و پزشکی قرار گرفته است. همه موارد پیشگفت در چارچوب اهداف تدوین شده در اسناد ملی مربوط به سلامت همچون "نقشه تحول نظام سلامت"، "نقشه سلامت جمهوری اسلامی" و سند چشم انداز بیست ساله کشور"، می باشد.

رسالت گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، تربیت نیروهای آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه مشکلات و بیماریهای ناشی از بندپایان است. فارغ التحصیلان این دوره بایستی تخصص خود در زمینه های بیولوژی، اکولوژی و شناسایی ناقلین و اپیدمیولوژی و مراقبت حشره شناسی به منظور پیشگیری و کنترل آفات و بیماریهای مربوط به بندپایان را در اختیار جامعه قرار دهند.

چشم انداز:

فارغ التحصیلان این گروه بایستی بتوانند همگام با تغییرات سریع و پیشرفتهای علمی این رشته و ایجاد خلاقیت، در کاهش مشکلات بهداشتی و بیماریهای منتقله ناشی از حشرات، 20 درصد موثر باشند. این گروه برای نیل به چشم انداز خویش، در جهت تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در زمینه بیولوژی و کنترل ناقلین، مطابق با دانش روز و معیارهای بین المللی، توسعه طرح های تحقیقاتی کاربردی، پیشتازی در جذب گرنت های پژوهشی و مبادلات علمی- آموزشی در زمینه های مربوط به شناسایی حضور و پراکنش بندپایان مهم پزشکی در شمالغرب کشور، مطالعه بیواکولوژی آنها، جداسازی عوامل بیماریزا از ناقلین بومی منطقه، مطالعه روشهای بهر گیری از فواید بندپایان همچون لارودرمانی، Mealworms، زنبوردرمانی و .... تلاش می کند. ارزشها و باورهای مهم مورد توجه در رشته بیولوژی و کنترل ناقلین عبارتند از :

- حفظ محیط زیست و اکوسیستم در مناطق شهری و روستایی

- حفظ و بهبود سلامت جامعه

 - پیشگیری و تلاش در جهت کنترل و ریشه کنی بیماریهای ناقل زاد