English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ بهمن ١٤٠١ 

راهنمای نوشتن گزارش بازاندیشی

 


مقدمه:

رفلکشن به فارسی، بازاندیشی یا تامل ترجمه شده است. زمانی که کسی عملی را انجام می دهد و سپس در مورد آن کار، می اندیشد. در واقع بازاندیشی کرده است.یکی از راههای بهبود فرایند یادگیری مخصوصا از نظر تئوری های شناختی و انسان گرایی، این است که فرد(دانشجو، استاد و...) بازاندیشی کند. به همین دلیل از دانشجویان خواسته می شود که در مورد بیمارانی که دیده اند، تدریس استاد، وقایعی که رخ می دهد، تجربه و اثری که از یک واقعه مانند تدریس گرفته اند و... بازاندیشی کنند. یکی از ابزارهای انجام این کار، نوشتن گزارش بازاندیشی می باشد.

در رفلکشن پیپر، دانشجو تمامی وقایع مهمی را که در محیط اعم از نظری یا بالینی می بیند و نیز درک و یا تجربه می کند براساس دیدگاه، نظر و برداشت شخصی خود می نویسد، آنها را تحلیل می کند. همچنین اثری را که این تجارب بر زندگی تحصیلی و نیز شخصی وی گذاشته است بیان می کند. این موضوعات می تواند شامل این موارد باشد:

  • برداشت شخصی نسبت به رفتار، تدریس و برخوردهای استاد در کلاس یا محیط بالینی
  • بیان دیدگاه و ایده خود نسبت به همکلاسیها، دوره تحصیلی، سیستمی که در آن آموزش می بیند، محتوای آموزشی و رشته تحصیلی خود و ... (بدون ذکر اسم افراد) همچنین بنویسد که چه تجربه ای در پایان دوره کسب کرده است.
  • مطلوب است دانشجو اثری را که موارد فوق بر زندگی وی داشته است را تحلیل نموده و بنویسد. به دلیل اینکه دانشجو نظر شخصی خود را در مورد آن وقایع می نویسد از ضمیر "من" و عبارت "به عقیده من" و ... می تواند استفاده کند.

 

ساختار رفلکشن پیپر(Reflection paper):

 

  • رفلکشن پیپر دارای چهار بخش می باشد:

 

             1- چکیده(Abstract) 2- مقدمه(Introduction) 3- بدنه(Body) 4-نتیجه گیری(Conclusion)

 

  • حداقل تعداد صفحات رفلکشن پیپر 3 و حداکثر 5 صفحه می باشد.
  • سایز فونت فارسی 14 (از فونت های خانواده B) و در صورت نوشتن به انگلیسی 12 (فونت Times) می باشد.
  • صفحات شماره گذاری گردند، شماره صفحات در بالای صفحه و سمت چپ آن، درج گردد.
  • مشخصات دانشجو(به ترتیب شامل: موضوع رفلکت شده، نام و نام خانوادگی، دانشگاه، مقطع و رشته تحصیلی) در بالای صفحه اول و در سمت راست آن، به صورت زیرهم درج گردد.