English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢

 

 

آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه مهندسی بهداشت محیط

آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب گروه مهندسی بهداشت محیط  از سال 1374 فعالیت های خود را همزمان با تشکیل گروه آغاز نموده است و همسو با اعتلای سطح آگاهی ها در زمینه بهداشت محیط و پیچیدگی، تنوع و تعدد آلودگی ها، فعالیت این آزمایشگاه نیز به صورت روزافزون گسترش یافته است به طوری که هم اکنون علاوه بر  انجام آزمایشات روتین آب و فاضلاب و پوشش کامل سرفصل درس عملی شیمی محیط، قابلیت انجام بسیاری از پروژه­ها و پایان­نامه­های دانشجویان در راستای آلودگی­های آب و فاضلاب در این آزمایشگاه وجود دارد.

کارشناس مسئول آزمایشگاه

 

 

 

 

 

مهندس سیما کریم­زاده

Sima.karimzade@yahoo.com

 

 

 

توانمندی های آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

-         قابلیت اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی از قبیل کدورت سنجی، اندازه گیری هدایت الکتریکی، DO  و pH در نمونه های آب و فاضلاب

-         قابلیت اندازه گیری مقدار جامدات محلول و معلق در نمونه های آب و فاضلاب ((MLSS,MLVSS

-         قابلیت اندازه گیری اندازه گیری سختی(کل، کلسیم)، قلیائیت، اسیدیته، کلراید، میزان کلر باقیمانده و اکسیژن محلول به روش تیتراسیون

-         قابلیت اندازه گیری غلظت کاتیون ها و آنیون های مختلف آب و فاضلاب از قبیل: نیتریت و نیترات، ازت آمونیاکی، سولفات، فسفات، آهن و فلوراید و.... توسط دستگاه DR5000

-         قابلیت اندازه گیری دترجنت­ها، روغن و گریس به روش DR 5000

-         قابلیت اندازه گیری مقدار BOD , COD ، TSS نمونه های فاضلاب

-         قابلیت اندازه گیری سنجش مواد و آلاینده های آلی در محیط های مختلف

-         قابلیت اندازه گیری میزان بهینه مواد منعقد کننده در فرایندهای حذف انواع مواد آلاینده در آب و فاضلاب

   امکانات دستگاهی

-         دستگاه DR- 5000 (HACH Company)

-         دستگاه DR- 6000 (HACH Company)

-         دستگاه کدورت سنج(2100p turbidimeter HACH)

-         ECمتر ((HACH Company

-         دستگاه pH متر(pH 3110 SET 2,incl.SenTixR41)

-         دستگاه جارتست

-         دستگاه سانتریفوژ (آلمانی با دور rpm 4000)

-         دستگاه آب مقطرگیر

-         ترازوی دیجیتالی با دقت 4 رقم اعشار (ژاپنی Sartorius)

-         ترازوی دیجیتالی با دقت 4 رقم اعشار (ژاپنی Shimadzu)

-         دستگاه BOD متر به روش مانومتریک و انکوباسیون

-         BOD متر با دستگاه oxitop

-         راکتور COD

-         دستگاه DR-2000