English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

آزمایشگاه عوامل شیمیایی یکی از آزمایشگاه های گروه بهداشت حرفه ای است که در آن واحد عملی درس مبانی نمونه برداری هوا برگزار می گردد. در این آزمایشگاه تجهیزات مختلفی از قبیل پمپ های نمونه برداری فردی و دستی، تجهیزات مختلف کالیبراسیون پمپ ها، نمونه بردارهای مختلف از قبیل ایمپینجر، سیکلون، ایمپکتور، کیسه های نمونه برداری و ... وجود دارد. تجزیه گراویمتری فیلترها نیز با ترازوی با دقت 0.0001 انجام می پذیرد.