English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢

ردیف

آئین نامه های مقطع کارشناسی

1

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی

2

آئین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان در مقاطع بالاتر

3

آئین نامه سازمان نظام وظیفه

4

آئین نامه دانشجوی نمونه

ردیف

آئین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

1

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

2

آئین نامه انتخاب بیش از یک استاد راهنما در پایان نامه

ردیف

فرمها و راهنماهای مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد

1

قالب آگهی برگزاری سمینار کارشناسی ارشد

2

فرایند ثبت موضوع تا دفاع پایان نامه

4

فرم پروپوزال پایان نامه

5

فرم انتخاب استاد راهنما

6

فرم ثبت عنوان

7

صورتجلسه دفاع از پروپزال پایان نامه در گروه

8

فرم گزارش سه ماهه پیشرفت کار پایان نامه

9

فرم درخواست دفاع از پایان نامه

10

فرم تعیین اساتید داور

11

درخواست برگزاری جلسه دفاع

12

صورتجلسه دفاع از پایان نامه

13

صورتجلسه دفاع از پایان نامه با امضای معاون آموزشی

14

فرم انجام اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد

15

راهنمای نگارش پایان نامه

16

تعهد نامه دانشجو در انجام پایان نامه و انتشار نتایج

17

کاربرگ طرح فناورانه دانشگاه

18

قالب آگهی جلسه دفاع پایان نامه

19

حق چاپ نشر و مالکیت معنوی

20

فرم ارزشیابی