English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢

 

 

 

موزه مکانی برای نگهداری انواع بندپایان می‌باشد. موزه حشره‌شناسی رکن اساسی کلاس‌های عملی مرتبط با بحث حشره‌شناسی پزشکی است. این آزمایشگاه با سابقة 18ساله توسط استاد پیشکسوت گروه حشره‌شناسی پزشکی، جناب آقای دکتر فرخ دبیری، راه‌اندازی شده است. در این فضای آموزشی و تحقیقاتی حدوداً 30 هزار نمونه از گروه‌های مختلف بندپایان (حشرات، عنکبوتیان، سخت‌پوستان و ...) وجود دارد. این نمونه‌ها به اقتضای نیاز به نگهدارنده‌های خاص، در شرایط مناسب نگهداری می‌شوند. از نمونه‌های موجود در این آزمایشگاه، به منظور آموزش در واحدهای شناسایی بندپایان، حشره‌شناسی پزشکی و نیز واحدهای اختصاصی استفاده می‌شوند. همچنین برخی دانشجویان کارشناسی ارشد حشره‌شناسی پزشکی در راستای پایان نامه‌های تحقیقاتی‌شان، از این نمونه‌ها بهره می‌برند. در این آزمایشگاه، ابزار و تجهیزات پایه برای شناسایی و نیز مونته نمونه‌ها (همچون میکروسکوپ، بینوکولر معمولی و نیز دوربین‌دار) وجود دارد. پروژه‌های تحقیقاتی در ارتباط با کنترل بیولوژیک و ارزیابی کارآیی این روش‌ها نیز در این آزمایشگاه انجام می‌شود.

تاکنون بازدیدهای متعددی از سوی مسئولین دانشگاهی، اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی ازاین فضای آموزشی منحصر به فرد انجام شده است.

 

 


کارشناس آزمایشگاه : فرشته قهوه چی خلیق